XÂY DỰNG KHUNG QUẢN LÝ THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT BỀN VỮNG

Xây dựng Khung quản lý thuốc bảo vệ thực vật bền vững nhằm hướng tới mục tiêu xây dựng một hệ thống thực phẩm an toàn, minh bạch và bền vững ở Việt Nam.

Ngày 11/7, Cục Bảo vệ Thực vật (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) và Hiệp hội CropLife châu Á đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác triển khai chương trình Khung quản lý thuốc bảo vệ thực vật bền vững giai đoạn 2023 – 2028.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hoàng Trung tiếp và làm việc với Ban lãnh đạo Hiệp hội CropLife Châu Á và CropLife Việt Nam ngày 11/7/2023 tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

“Khung Quản lý thuốc bảo vệ thực vật bền vững” (tên tiếng anh là Sustainable Pesticide Managemeng Framework – SPMF) là một chương trình với quy mô tác động tổng thể, toàn diện và dài hạn nhằm tạo điều kiện để chuyển đổi sang các hệ thống thực phẩm bền vững.

Theo Bản Ghi nhớ, CropLife sẽ tối đa hoá nỗ lực của ngành, tăng cường hợp tác với nhiều đối tác tại Việt Nam nhằm thúc đẩy triển khai khung sử dụng và quản lý các giải pháp bảo vệ thực vật bền vững song song với việc đẩy nhanh tiến trình ứng dụng đổi mới khoa học trong nông nghiệp.

Chương trình này sẽ tiếp tục thể hiện cam kết của CropLife trong việc hỗ trợ Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam trong quá trình chuyển đổi sang các hệ thống lương thực và môi trường bền vững hơn để bảo vệ sức khỏe con người, môi trường và nâng cao chất lượng nông sản.

Theo ông Hoàng Trung – Thứ trưởng Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn, những đề xuất về tăng cường hợp tác, giới thiệu sản phẩm bảo vệ thực vật, giống cây trồng cải tiến cũng như đẩy mạnh các hoạt động hướng dẫn người dân sử dụng có trách nhiệm nhằm thúc đẩy chuyển đổi hệ thống nông nghiệp, thực phẩm theo hướng bền vững của Hiệp hội CropLife phù hợp với những mục tiêu, định hướng chung của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc việc nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý vì một hệ một hệ thống thực phẩm an toàn, minh bạch và bền vững ở Việt Nam.

Xây dựng khung quản lý thuốc bảo vệ thực vật bền vững - Ảnh 2.

Về phía Cục Bảo vệ thực vậy, TS Huỳnh Tấn Đạt, Phó Cục Trưởng – nhấn mạnh, chương trình hợp tác về Khung quản lý thuốc bảo vệ thực vật bền vững giai đoạn 2023 – 2028 sẽ được triển khai với quy mô tổng thể nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi mang tính hệ thống về quản lý và sử dụng các giải pháp bảo vệ thực vật trong dài hạn; khuyến khích các bên phản biện chính sách và đề xuất giải pháp thông minh cho những vấn đề mới phát sinh thuộc lĩnh vực quản lý của Cục Bảo vệ thực vật.

“Chúng tôi tin tưởng cơ chế hợp tác này sẽ tối đa hoá những nỗ lực của ngành, đẩy mạnh hợp tác nhằm giới thiệu, quản lý và sử dụng bền vững các giải pháp bảo vệ thực vật, góp phần hỗ trợ tầm nhìn chung về xây dựng một nền nông nghiệp có trách nhiệm, tích hợp đa giá trị, bảo đảm an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường sinh thái”, TS Huỳnh Tấn Đạt cho hay.

Theo chia sẻ của ông Tan Siang Hee – Giám đốc điều hành CropLife châu Á: “Khi nguồn tài nguyên ngày càng hạn chế và dưới áp lực của biến đổi khí hậu như hiện nay, thách thức lớn nhất phía trước đối với nông dân Việt Nam là tạo ra đủ nguồn thực phẩm an toàn và có chất lượng theo phương thức canh tác bền vững về kinh tế, xã hội và môi trường. Chúng tôi hy vọng rằng chương trình Khung quản lý thuốc bảo vệ thực vật bền vững có thể giúp Việt Nam hiện thực hóa chiến lược thúc đẩy chuyển đổi hệ thống lương thực một cách hiệu quả đồng thời bảo vệ sinh kế của nông dân”.

Xây dựng khung quản lý thuốc bảo vệ thực vật bền vững - Ảnh 3.

Khung Quản lý Thuốc Bảo vệ thực vật Bền vững là một trong những chương trình hoạt động trọng điểm của CropLife Quốc tế trên toàn cầu, ưu tiên triển khai tại một số nước ở khu vực châu Phi, châu Á và châu Mỹ Latinh.

Tầm nhìn của chương trình là tạo điều kiện cho nông dân tiếp cận với các công nghệ bảo vệ thực vật tốt nhất, các phương thức canh tác hiệu quả và bền vững nhất cũng như đẩy mạnh hợp tác, đối tác với các bên liên quan trong chuỗi giá trị.

Sau khi ký kết Bản Ghi nhớ, Cục Bảo vệ Thực vật và CropLife châu Á cũng như các đối tác tham gia sẽ tiếp tục hoàn thiện chương trình làm việc với những hoạt động cụ thể để chính thức công bố và triển khai vào quý IV năm nay. ​​

Nguồn: Báo Công Thương

IDA Global –  Nâng Tầm Nông Nghiệp Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *