RAYXANH 200WP

LƯU DẪN CỰC MẠNH – ĐẶC TRỊ CÔN TRÙNG CHÍCH HÚT

– Thành phần hoạt chất: Imidaclorid 10%, Lambda cyhalothrin 5%, Thiamethoxam 5%. Phụ gia đặc biệt vừa đủ 100%.

– Liều lượng sử dụng: 1 gói 100gr /200 lít nước (1 gói/ 1 phuy 200L)

– Quy cách: Gói 100gr

– Quy cách thùng: 100 gói/thùng

Nhận ngay:
+ Phiếu giảm giá IDA
+ Móc khóa IDA
+ Miễn phí vận chuyển

Category: