MANCOZEB

ĐẶC TRỊ NẤM BỆNH PHỔ RỘNG

– Thành phần hoạt chất: Mancozeb 800g/l. Phụ gia đặc biệt vừa đủ 100%.

– Liều lượng sử dụng: 2kg/ha (lượng nước phun 400-600 lít/ha)

– Quy cách: Gói 1 kg

– Quy cách thùng: 20 gói/thùng

Nhận ngay:
+ Phiếu giảm giá IDA
+ Móc khóa IDA
+ Miễn phí vận chuyển