TreeTop

Sản phẩm giúp cây phát triển hệ rễ khỏe, tăng cường hấp thu phân bón, giúp cây tăng cường hấp thu Canxi, tăng cường quá trình tổng hợp Protein và vận chuyển dinh dưỡng trong cây, hỗ trợ quá trình phân bào và phấn hóa mầm, chồi và tược.

Ra đọt nhanh, mạnh và đồng loạt
Cơi đọt khỏe

Danh mục: