Ronado

Đặc điểm nổi bật:

Ra rễ mạnh
Chồi to, mập, lá xanh to
cung cấp dd tức thời khi cây bị hư rễ
Cây nuôi trái to khỏe, xanh lá, bền màu
Category: