NÔNG KHOA IDA-MANG KHOA HỌC KẾT NỐI VỚI NHÀ NÔNG

Việt Nam là một trong những quốc gia lấy nền nông nghiệp làm trọng tâm để phát triển kinh tế, có hai đồng bằng lớn ở hai đầu đất nước và bề dày kinh nghiệm canh tác là điều kiện thuận lợi để phát triển nông nghiệp. Quá trình canh tác, tổ chức sản xuất nông nghiệp là sự kết hợp giữa kinh nghiệm, kỹ thuật, khoa học đất, cây trồng… và người nông dân hiện nay vẫn đóng vai trò quan trọng hàng đầu trong toàn bộ quá trình sản xuất.

Nền nông nghiệp đã trải qua giai đoạn thuần nông, thô sơ, nông sản tạo ra để tự phục vụ riêng cho mỗi nhà đến giai đoạn nền nông nghiệp thương mại, hàng hoá, xuất khẩu, áp dụng kỹ thuật và sử dụng máy móc vào canh tác.

Để bước vững trên con đường hiện đại hóa nông nghiệp, ứng dụng khoa học đóng vai trò quan trọng vào sự thay đổi và sự phát triển. Khi nông nghiệp ứng dụng rộng rãi khoa học và công nghệ cao sẽ góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, tạo bước đột phá về năng suất, chất lượng nông sản và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của con người.

Trong bối cảnh đó, nhiều nông dân còn gặp trở ngại, thiếu thông tin nên chưa hoà nhập tốt trong các giai đoạn chuyển giao đặc biệt khi sự phát triển của nền nông nghiệp đang tiếp tục chuyển sang nền nông nghiệp công nghệ cao một cách mạnh mẽ.

Nhận thức được điều đó, IDA Global giới thiệu bà còn và các bạn chương trình “NÔNG KHOA IDA”, IDA GLOBAL mong muốn kết nối giữa người nông dân với khoa học kỹ thuật và công nghệ, giúp nhà nông tiếp cận dễ dàng các quy trình canh tác tiên tiến, phương pháp canh tác hiện đại thông qua chương trình này.

NÔNG KHOA IDA” liên kết bền chặt giữa 3 NHÀ: NHÀ NÔNG-NHÀ SẢN XUẤT-NHÀ KHOA HỌC, trong giai đoạn chuyển tiếp này với nhiệm vụ “Mang khoa học kết nối với nhà nông” trong bối cảnh hội nhập nhằm mục đích nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị nông sản Việt.

IDA Global-Nâng tầm nông nghiệp Việt Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *