Chương trình kết nối nông dân

IDA GLOBAL luôn đồng hành cùng bà con nông dân phía sau, thúc đẩy một nền nông nghiệp phát triển, chúng tôi lớn mạnh cùng với sứ mệnh kết nối nông dân: Hội nghị hợp tác, tri ân khách hàng, mini game kết nối người dân, hỗ trợ canh tác vườn thực tế, phỏng vấn thực trạng nông nghiệp,…

IDA GLOBAL cam kết NÂNG TẦM NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM!

LỢI ÍCH CỦA KẾT NỐI NGƯỜI DÂN

    Tạo cơ hội hợp tác

Kết nối với người dân sẽ tạo ra nhiều cơ hội làm việc, phát triển cùng nhau. Đồng hành và cùng phát triển.

    Phát triển nông nghiệp Việt

Kết nối người dân sẽ tạo nên một liên kết vững mạnh đối với nông nghiệp Việt Nam, phát triển ra toàn cầu.

   IDA GLOBAL luôn đồng hành

Là cơ hội để chúng tôi được đồng hành cùng bà con nông dân, hỗ trợ nền nông nghiệp Việt Nam phát triển.

VIDEO