IDA GLOBAL – ĐỒNG HÀNH CÙNG NHÀ NÔNG, SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NỀN NÔNG NGHIỆP

Đội ngũ kỹ thuật quảng bá, khảo nghiệm IDA Global là lực lượng nồng cốt đồng hành cùng bà con nông dân chinh phục năng suất và chất lượng nông sản. Sẵn sàng hỗ trợ và hướng dẫn việc sử dụng nông dược đúng cách để quản lí tốt dịch hại an toàn, hiểu quả.

Đội ngũ kỹ thuật quảng bá gắn liền với hoạt động nghiên cứu & chuyển giao kỹ thuật nhằm mang đến giải pháp canh tác hiện đại, hiệu quả cao, kiểm soát được dịch hại, nâng cao sức khoẻ cây trồng và cân bằng hệ sinh thái.

Để bước vững trên con đường hiện đại hóa Nông Nghiệp, Kỹ thuật viên IDA Global luôn nắm bắt kịp thời xu hướng hiện đại và ứng dụng triệt để khoa học công nghệ vào canh tác nông nghiệp. Xây dựng nền nông nghiệp 4.0, ứng dụng công nghệ Drone trong phun xịt để tối ưu hóa sản xuất và cải thiện năng suất, chất lượng nông sản; hỗ trợ tối đa chuyển giao cho nông dân trong giai đoạn nền nông nghiệp đang thay đổi mạnh mẽ.

Trong bối cảnh hiện đại hoá nền nông nghiệp, đội ngũ kỹ thuât IDA Global là nguồn lực thường trực trong công tác truyền thông xúc tiến hội nhập. Đội ngũ kỹ thuật IDA Global đóng vai trò quan trọng trong các chương trình hội thảo, sự kiện với mục đích kiến tạo tối đa năng suất và nâng tầm chất lượng nông sản bằng nguồn nguyên liệu và công nghệ ngoại nhập.

Để ứng biến giai đoạn biến đổi khí hậu và bùng phát dịch hại mạnh như hiện nay, các chuyên viên kỹ thuât IDA Global không ngừng nghiên cứu để tìm ra các giải pháp mới, những giải pháp hữu hiệu để quản lí các đối tượng gây hại trên cây trổng. Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng nông dược của nhà nông và tình hình dịch hại thích ứng với thời vụ canh tác; kiểm soát tốt các đối tượng gây kháng; an toàn cho cây trồng, cho môi trường và người sử dụng.

IDA Global-Nâng tầm nông nghiệp Việt Nam

—————————————————————————————

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *