FLOWER TOP SC-BÍ QUYẾT GIA TĂNG NĂNG SUẤT LÚA!

FLOWER TOP SC là một sản phẩm dinh dưỡng cao cấp được sản xuất bằng công nghệ hiện đại của ĐỨC.

✅ FLOWER TOP SC cân bằng quá trình sinh trưởng của cây lúa, lúa hấp thu dinh dưỡng tốt giúp đòng to, khỏe. Đặc biệt, FLOWER TOP SC giúp cây lúa phân hóa đòng mạnh mẽ hơn, làm gia tăng số hạt trên bông.

✅ FLOWER TOP SC giúp cho bộ lá đòng xanh mướt và đứng, giúp lúa quang hợp tốt, vô gạo nhanh và hạt sáng mẩy.

✅ Một trong những điểm đặc biệt ở FLOWER TOP SC ở giai đoạn trổ lẹt xẹt là khả năng kéo đòng cực mạnh, giúp lúa trổ thoát nhanh, đồng loạt, trổ đều, bông dài và nhiều hạt. Qua đó giúp bà con quản lí tốt đạo ôn cổ bông và lem lép hạt hơn khi lúa trổ nhanh và đồng loạt.

✅ Với công nghệ kích kháng, sử dụng FLOWER TOP SC giúp giảm áp lực của dịch hại đặc biệt là đạo ôn, tăng cường đề kháng, bảo vệ cây lúa trước nấm bệnh và vi khuẩn.

IDA Global-Nâng tầm nông nghiệp Việt Nam

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *