Flip book element

PICOSUPER 280SC

Hoạt chất hoàn toàn mới & lưu dẫn mạnh nhất trong nhóm Strobinlurins
– PICOSUPER 280SC – Đặc trị hiệu quả lem lép hạt và đạo ôn cổ bông.
– Hoạt chất: Picoxystrobin 200g/l & Cyproconazole 80g/l
– Quy cách chai: 250ml
– Quy cách thùng: 40 chai/thùng
– Liều lượng sử dụng: 30-40ml/bình 25 lít
Nhận ngay:
+ Phiếu giảm giá IDA
+ Móc khóa IDA
+ Miễn phí vận chuyển
Xem thêm

CHITO-M55

GIẢI PHÁP CỨNG CÂY – CHỐNG ĐỔ NGÃ – KHÔNG LO NGHẸN ĐÒNG

– Thành phần: Boron (B) 2000ppm, Iron(Fe) 50ppm, Zinc(Zn) 50ppm. Phụ Gia đặc biệt có bổ sung Calsium và Chitin protein dưới dạng tự nhiên giúp cứng cây, tăng khả năng miễn dịch.

– Liều lượng sử dụng: 50ml/bình 25 lít.

– Quy cách: Chai 500ml.

– Quy cách thùng: 40 chai/thùng.

Danh mục:
Xem thêm

CHÁY CỎ

CHÁY CỎ – THUỐC TRỪ CỎ KHÔNG CHỌN LỌC

– Thành phần: Diquat Dibromide 200g/l, Additives đặc biệt vừa đủ 100%.

– Liều lượng sử dụng: 150-200ml/20-25 lít nước.

– Quy cách sản phẩm: Chai 900ml

– Quy cách thùng: 40 chai/thùng

Nhận ngay:
+ Phiếu giảm giá IDA
+ Móc khóa IDA
+ Miễn phí vận chuyển
Danh mục:
Xem thêm

X-SPIDER

X-SPIDER NƯỚC ĐỎ VƯỢT TRỘI

– Thành phần hoạt chất: Emamectin benzoate 3.8% w/w. Phụ gia đặc biệt vừa đủ 100%.

– Liều lượng sử dụng: 240ml/400 lít nước (1 chai 2 phuy 200L)

– Quy cách: Chai 240ml

– Quy cách thùng: 40 chai/thùng

Nhận ngay:
+ Phiếu giảm giá IDA
+ Móc khóa IDA
+ Miễn phí vận chuyển
Danh mục:
Xem thêm

WINNER

WINNER CHẮC HẠT – NẶNG CỦ NĂNG SUẤT GẤP BỘI

– Thành phần: Nitrogen (Nts) 7%, Diphopho pentaoxit (P2O5) 5%, Kali oxit (K2O) 44%, Zinc (Zn) 150ppm, Copper (Cu) 100pmm, Phu gia đặc biệt vừa đủ 100%.

– Liều lượng sử dụng: 50gr/bình 25 lít. (1 gói/bình máy 25 lít)

– Quy cách: Gói 50gr

– Quy cách thùng: 300 gói/thùng

Nhận ngay:
+ Phiếu giảm giá IDA
+ Móc khóa IDA
+ Miễn phí vận chuyển
Danh mục:
Xem thêm

VUA CHIM TRĨ

Lưu dẫn cực mạnh, hiệu quả kéo dài, đặc trị sâu đục thân hiệu quả
– Hoạt chất: Bifenthrin 17.1% + Imidacloprid 17.1%
– Quy cách chai: 100ml
– Quy cách thùng: 100 chai/thùng
– Liều lượng sử dụng: 13-17ml/bình 25 lít
Nhận ngay:
+ Phiếu giảm giá IDA
+ Móc khóa IDA
+ Miễn phí vận chuyển
Danh mục:
Xem thêm

VITA BOOST

SIÊU TO TRÁI – BÓNG TRÁI – LỚN CỦ
– Thành phần: Boron (B) 3.200ppm, Manganese (Mn) 140ppm, Zinc (Zn) 60ppm, Molybdenum (Mo) 55ppm, Phụ gia đặc biệt vừa đủ 100%
– Quy cách chai: 500ml
– Quy cách thùng: 40 chai/thùng
– Liều lượng sử dụng: 500ml/ 500L nước (1 chai/ 500L nước)
Nhận ngay:
+ Phiếu giảm giá IDA
+ Móc khóa IDA
+ Miễn phí vận chuyển
Danh mục:
Xem thêm

TOTO BOOST 240ML

KHỎE RỄ – MẬP CHỒI – TỐI ĐA NĂNG SUẤT
– Thành phần: Nitrogen (Nts) 6%, Diphotpho pentaoxit (P2O5) 6%, Kali oxit (K2O) 8%, Molipden (Mo) 800ppm, Zinc (Zn) 800ppm, Boron (Bo) 800ppm, Copper (Cu) 800ppm, Mangan (Mn) 800ppm, Additives sinh học đặc biệt vừa đủ 100%.
– Quy cách chai: 240ml
– Quy cách thùng: 40 chai/thùng
– Liều lượng sử dụng: 240ml/ 400L nước (1 chai/2 phuy)
Nhận ngay:
+ Phiếu giảm giá IDA
+ Móc khóa IDA
+ Miễn phí vận chuyển
Danh mục:
Xem thêm

Create a Flip Book for any product category. You can also select custom posts.