Danh mục: Giá cả phân bón – thuốc BVTV

GIÁ PHÂN BÓN NGÀY 19/10/2021

Giá phân Urê và các loại phân bón khác chững ở mức cao. Từ nửa cuối tháng 9 đến nay, nhiều nhà máy sản xuất NH3 khắp trên thế giới phải tạm dừng hoạt động do giá thành sản xuất vì thiếu khí đốt. Theo dự định, nguồn Urê sẽ khan hiếm và giá thành […]

GIÁ PHÂN BÓN NGÀY 18/10/2021

Giá hầu hết các loại phân bón đầu tuần có xu hướng chững lại ở mức cao, riêng với giá phân Urê và DAP tiếp tục tăng nhẹ. Hiện tại, giá phân Urê và Kali đã tăng 17% so với tháng trước. Chi tiết giá phân bón tại các tỉnh miền Tây Nam Bộ hôm […]

GIÁ PHÂN BÓN NGÀY 15/10/2021

Giá các loại phân bón hôm nay chững lại ở mức cao. Do giá nguyên vật liệu vẫn còn cao, lượng phân bón Trung Quốc nhập khẩu vào Việt Nam chiếm tới 40-50% nên sau khi Trung Quốc ra chính sách hạn chế xuất khẩu thì nguồn cung trong nước không nhiều và liên tục […]

GIÁ PHÂN BÓN NGÀY 14/10/2021-GIÁ PHÂN BẬT TĂNG MẠNH

Giá các loại phân bón hôm nay tiếp tục tăng mạnh, từ 20.000-30.000 đồng/bao, phân Urê nhiều nơi có giá bán 850.000 đồng/bao. Với giá phân bón tăng đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến vụ Hè Thu và đang là mối lo ngại lớn đến sản xuất vụ Đông Xuân. Chi tiết giá phân […]

GIÁ PHÂN BÓN NGÀY 12/10/2021

Giá các loại phân bón chưa biến động vẫn đang neo ở mức giá cao. Hiện tại vào vụ lúa mới, nhu cầu phân bón tăng trở lại nhưng giá phân ở mức cao kỷ lục như hiện nay khiến nhiều nhà nông phải lo lắng. Chi tiết giá phân bón tại các tỉnh miền […]

GIÁ PHÂN BÓN NGÀY 11/10/2021-GIÁ PHÂN CHỮNG LẠI Ở MỨC CAO!

Giá các loại phân bón đầu tuần chững lại ở mức cao. Khi giá phân đã liên tiếp tăng mạnh từ nửa cuối tháng 9, bên cạnh đó thị trường trên thế giới đang diễn biến phức tạp và dự đoán sẽ có nhiều biến động đến giá phân bón ở Việt Nam. Chi tiết […]

GIÁ PHÂN BÓN NGÀY 10/10/2021-URÊ TIẾP TỤC TĂNG!

Giá phân Urê cuối tuần vẫn tiếp tục tăng. Từ đầu tháng 10 đến nay, giá các loại phân bón Urê, DAP và Kali đã liên tục tăng mạnh từ 50.000-70.000 đồng/bao và chưa có dấu hiệu dừng lại. Giá phân NPK tăng do nguồn liệu đầu vào cho các nhà máy tăng. Chi tiết […]

GIÁ PHÂN BÓN NGÀY 8/10/2021-GIÁ PHÂN CÁC LOẠI TIẾP TỤC TĂNG NÓNG!

Giá phân bón hôm nay tiếp tục tăng nóng, tăng mỗi loại từ 10.000 đến 30.000 đồng/bao. Thị trường phân Đạm ghi nhận nhiều nhà máy sản xuất tại Châu Âu phải đóng cửa vì thiếu khí đốt. Với giá phân thế giới cứ tiếp tục tăng cao và quy luật thị trường nên giá […]

GIÁ PHÂN BÓN NGÀY 7/10/2021

Giá phân bón các loại đang neo lại ở mức giá cao và tăng theo quy luật thị trường thế giới. Trong khu vực Đông Nam Á chỉ có 3 quốc gia chủ động được nguồn cung Urê cho nội địa là Việt Nam, Indonesida, Maylaysia trong khi các quốc gia còn lại phải nhập […]

GIÁ PHÂN BÓN NGÀY 6/10/2021-GIÁ PHÂN BÙNG NỔ, ĐẠT MỨC KỶ LỤC!

Giá phân bón các loại tiếp tục bùng nổ, giá phân DAP tăng mức kỷ lục hơn 1 triệu mỗi bao. Giá tăng mạnh, nguồn cung hạn chế và nhu cầu phân bón tăng trở lại do chuẩn bị bước vào vụ sản xuất, vụ lúa Đông Xuân. Tại Châu Âu, giá khí đốt tăng […]