BỆNH LÚA VON

– Bệnh lúa von có thể xuất hiện và gây hại trên cây lúa từ giai đoạn mạ cho đến khi thu hoạch.

– Bệnh do nấm Fusarium moniliforme Shel gây ra.

– Cây lúa bị bệnh lúa von có triệu chứng là cây phát triển cao vọt, cong queo, lá bệnh chuyển màu xanh nhạt sau đó có màu vàng gạch cua, giòn rồi chết nhanh chóng. Bên cạnh đó, lóng thân cây bị bệnh phát triển dài ra, thường mọc nhiều rễ phụ ở đốt và có thể thấy lớp nấm trắng bao quanh thân.

– Bệnh lưu truyền qua hạt. Cây mạ có chiều cao hơn bình thường rất nhiều, có màu xanh vàng, cây ốm yếu rồi từ từ chết đi. Cây bệnh nếu sống sót có thể trổ bông nhưng bông nhỏ, hạt bị lép lững.

– Bệnh thường xảy ra nặng với điều kiện bón nhiều phân đạm và nhiệt độ không khí cao từ 30-35 độ C

– Nấm Fusarium moniliforme lây nhiễm vào phôi và tồn tại ở hạt. Bào tử phân sinh và quả thể bầu ở vết bệnh thường theo mưa làm rơi xuống đất và tồn tại trong đất trở thành nguồn bệnh có thể gây hại trở lại trong vòng 4 – 6 tháng.

– Các bộ phận của cây lúa nằm dưới mặt đất như gốc thân, rễ dễ bị nhiễm bệnh hơn so với các vị trí đốt thân, bẹ lá.

Biện pháp phòng trị

– Xử lý hạt trước khi gieo sạ với các loại thuốc trừ nấm.

– Không sử dụng hạt giống ở những ruộng bị bệnh để làm giống cho vụ sau

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *