BẢNG TIN IDA

SẢN PHẨM ƯU ĐÃI

Thuốc Trừ Bệnh

PICOSUPER 280SC

Thuốc Trừ Bệnh

CENTERTANER 500WP

Thuốc Trừ Bệnh

CITIZEN 333SC

Thuốc Trừ Bệnh

VATINOSUPER 252SE

DỰ BÁO SÂU BỆNH HẠI TRONG TUẦN