Apashuang 95WP

Thuốc có tác động tiếp xúc, vị độc và nội hấp mạnh với hoạt chất Thiosultap-sodium có nguồn gốc từ động vật. Đặc tính: Đặc hiệu trừ sâu cuốn lá, sâu đục thân, bọ trĩ hại lúa; sâu ăn lá hại đậu tương.  

Diệt Nhện đỏ

Fipronil

Sức Mạnh Cá Mập