TÀI LIỆU KỸ THUẬT CÂY TRỒNG

Dịch Hại Trên Cam, Quýt, Chanh, Bưởi (Rutaceae) Và IPM (NXB Nông Nghiệp 2005) – Nguyễn Thị Thu Cúc, 151 Trang

Biện pháp phòng trị côn trùng & nhện gây hại cho cây ăn trái (Cây xoài)