Nổi băn khoăn của nhiều nhà vườn trồng sầu riêng là hiện tượng “sượng cơm”. Sầu riêng bị sượng thường do rối loạn sinh lý làm cho phần cơm bị cứng, có màu nâu, màu trắng hoặc vàng nhạt hay màu sắc không đồng đều.

Hiện tượng sượng cơm xảy ra ở hầu hết các giống sầu riêng như: Monthong cơm bị cứng, bị mất màu hay cơm bị nhão, Ri6 cơm có màu nâu hay bị biến dạng, Khổ qua xanh thường bị nhão cơm trong mùa mưa. Ngoài ra còn có “sượng bao” là phần cơm phía trong tiếp giáp với hạt có màu trắng, cứng nhưng bên ngoài vẫn mềm. Nói chung “sượng cơm” theo hình thức nào thì phẩm chất trái cũng giảm và không còn giá trị thương phẩm.

Nguyên nhân dẫn đến hiện tượng sượng cơm gồm:

– Do sự cạnh tranh chất dinh dưỡng giữa trái với đọt non, cây không đủ chất dinh dưỡng cung cấp cho trái cũng khiến trái bị sượng.

– Khi trồng ở vùng đất trũng, vùng có hệ thống thoát nước không được tốt nên vào giai đoạn nuôi trái cây hút lượng nước cao hơn nhu cầu làm cơm bị nhão.

– Ra hoa và đậu trái nhiều đợt cũng gây ra sự cạnh tranh chất dinh dưỡng giữa hoa và trái non hay giữa trái non với trái lớn làm trái bị sượng.

– Cây còn tơ, mới ra trái một, hai năm đầu được ghi nhận dễ bị sượng hơn, nguyên nhân những cây này còn sinh trưởng mạnh.

– Bón nhiều phân Kali nhưng thiếu Can-xi và Ma-nhê cũng gây ra sự mất cân bằng dinh dưỡng và làm cho sầu riêng bị sượng.

– Bón phân có chứa Chlor (như phân KCl hay các loại phân hỗn hợp N:P:K có chứa nguyên liệu là KCl) cũng là nguyên nhân làm cho sầu riêng bị sượng.

Biện pháp khắc phục:

– Nguyên nhân chính dẫn đến việc sầu riêng sượng đó chính là do cây mất cân bằng dinh dưỡng. Nên hạn chế việc cây ra đọt non vào giai đoạn đang nuôi trái. Hạn chế cây ra đọt non bằng cách phun phân MKP (0-52-34) hoặc Nitrat Kali (KNO3) để đọt mau thành thục ngăn cạnh tranh dinh dưỡng.

– Bón đúng phân: không nên bón thừa phân trong giai đoạn phát triển trái, đặc biệt là phân đạm. Không dùng phân có chứa Chlor như phân KCl để bón cho cây.

– Nên kích thích cho cây sầu riêng ra hoa tập trung và đồng loạt để hạn chế sự cạnh tranh dinh dưỡng giữa hoa với sự phát triển trái và sự cạnh tranh giữa trái non với trái lớn.

– Bón phân thích hợp cho trái phát triển, cần bổ sung thêm các chất Can-xi, Ma-nhê và Kali.

KS. Nguyễn Trí Tài