Chanh bông tím từ khi đậu trái đến thu hoạch kéo dài trong 21 tuần. Chanh bông tím có quả to đường kính 4-5 cm, chiều cao 5-6 cm, vỏ quả thô có tinh dầu, thơm và  mọng nước.

Chiều cao và đường kính trái tăng trưởng chậm trong 3 tuần đầu sau khi đậu trái (SKĐT). Kích thước trái tăng dần từ tuần thứ 4 đến tuần thứ 19. Chiều cao trái tăng trưởng rất nhanh và đạt tốc độ cực đại ở giai đoạn 6 tuần SKĐT, trong khi đường kính trái tăng trưởng cực đại ở giai đoạn 8 tuần SKĐT, sau đó sự tăng trưởng của kích thước trái giảm dần cho đến khi thu hoạch, đặc biệt là giai đoạn hai tuần trước khi thu hoạch, sự tăng trưởng của trái  rất thấp. Như vậy, sự phát triển kích thước trái chanh bông tím được chia làm ba giai đoạn: giai đoạn thứ nhất kéo dài trong 3 tuần đầu SKĐT, lúc này trái tăng trưởng kích thước chậm vì giai đoạn này chủ yếu là quá trình phân chia tế bào. Giai đoạn thứ hai kéo dài 16 tuần, trong giai đoạn này trái tăng trưởng nhanh về cả chiều cao và đường kính trái và giai đoạn thứ ba kéo dài trong hai tuần, trái tăng trưởng kích thước chậm lại vì đây là  giai đoạn trái đã trưởng thành và chuyển sang  giai đoạn chín.

Trọng lượng trái tăng chậm trong 6 tuần đầu SKĐT, sau đó tăng nhanh và đạt tốc độ tăng trưởng cực đại ở giai đoạn 13 tuần sau khi đậu trái, sau đó tốc độ tăng trưởng giảm dần cho đến khi thu hoạch. Ở giai đoạn từ tuần thứ 17 đến khi thu hoạch sự gia tăng trọng lượng của trái chanh bông tím giảm đáng kể.

Tóm lại, kích thước trái chanh bông tím đạt tốc độ cực đại ở giai đoạn 6-8 tuần SKĐT, trong khi trọng lượng trái đạt tốc độ tăng trưởng cực đại ở giai đoạn 12-13 tuần SKĐT.

KS. Nguyễn Trí Tài