PICOSUPER 280SC

Hoạt chất hoàn toàn mới & lưu dẫn mạnh nhất trong nhóm Strobinlurins
– PICOSUPER 280SC – Đặc trị hiệu quả lem lép hạt và đạo ôn cổ bông.
– Hoạt chất: Picoxystrobin 200g/l & Cyproconazole 80g/l
– Quy cách chai: 250ml
– Quy cách thùng: 40 chai/thùng
– Liều lượng sử dụng: 30-40ml/bình 25 lít
Nhận ngay:
+ Phiếu giảm giá IDA
+ Móc khóa IDA
+ Miễn phí vận chuyển