Humi Total

Humi Total hoạt động như một kích thích tố sinh học tự nhiên. Khi phun lên cây sẽ tăng cường các hoạt động sinh tổng hợp trong cây; chống stress, giải độc phèn, ngộ độc hữu cơ; tăng sinh trưởng và năng suất do hấp thu dinh dưỡng thuận lợi hơn.

Category:
Share:

Description

Humi Total rải hay tưới vào đất có tác dụng: – Kích thích hệ rễ phát triển – Tăng khả năng hấp thu phân bón – Tăng đề kháng – Ít sâu bệnh hại – Giảm thuốc BVTV – Tăng năng suất và chất lượng nông sản.