Flower Top – Chuyên Cho Lúa & Rau Màu

Giải pháp tăng năng suất cho các loại cây trồng

Thành phần Hàm lượng
Boron (B)3200ppm
Magnesium (Mg)170ppm
Manganese (Mn)140ppm

Category:
Share:

Description

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Cây trồng
Giai đoạn sử dụng
Liều lượng

Lúa
Sử dụng giai đoạn tim đèn: Giúp phân hóa đòng mạnh mẽ, cung cấp dưỡng chất cần thiết giúp đòng to, hạt nhiều
Giai đoạn trổ lẹt xẹt: Giúp lúa trổ nhanh, trổ tập trung, giảm bệnh hại, chín đồng loạt, giảm thất thoát Giai đoạn cong trái me – trước thu hoạch: Giúp lá đòng xanh, đứng, tăng quang hợp, tăng tốc độ tạo tinh bột, hạt sáng chắc, nặng ký.
50 ml/ 20-25 lít nước

Rau màu

Phun định kỳ 5-7 ngày/1 lần giúp tăng năng suất từ 20-40%

50 ml/ 20-25 lít nước

Reviews

There are no review yet.

Be the first to review “Flower Top – Chuyên Cho Lúa & Rau Màu”