Amazon 80

Với thành phần Zinc sẽ giúp xúc tác cho nhiều quá trình sinh tổng hợp liên quan sinh trưởng và phát triển của cây.

Category:
Share:

Description