Trong canh tác lúa, việc quản lý nước “ngập khô xen kẻ” là kỹ thuật được Viện lúa Quốc tế IRRI và được ngành Nông nghiệp khuyến cáo bà con thực hiện. Kỹ thuật này giúp cây lúa có bộ rễ ăn sâu vào tầng canh tác, hạn chế khả năng nẩy mầm của cỏ dại, tăng cường khả năng hút dinh dưỡng, lúa cứng cây, hạn chế đổ ngã, lúa ít nhiễm bệnh. Qua đó, cũng nhằm giúp bà con giảm chi phí đầu tư và quản lý nước tốt trên ruộng lúa vụ Đông Xuân 2020 – 2021.

Quý bà con thân mến!

Sau sạ, trong vòng 1 – 3 ngày sau sạ tiến hành phun thuốc diệt cỏ phù hợp bằng cơ chế kìm hãm sinh tổng hợp protein và tác động đa điểm lên chuỗi rất dài acid béo ở tế bào thực vật. Từ đó, sẽ kìm hãm sự phân chia tế bào cũng như sự kéo dài của rễ làm cho hạt cỏ bị chết và phun tốt nhất là trong ngày đầu sau sạ. Đến 4 – 5 ngày sau sạ đưa dần nước vào ruộng, sau đó tăng dần mực nước từ 1 – 3 cm vào 10 ngày sau sạ. Tiếp tục duy trì mực nước khoảng 3 – 5 cm đến khi cây lúa đạt chồi tối đa.

Sau khi cây đạt chồi tối đa thì rút cạn nước trên ruộng độ 1 tuần lễ sau đó đưa nước vào khoảng 3 – 5 cm để bón phân. Sau đó, duy trì mực nước đến khi lúa trỗ và ngậm sữa. Sau thời điểm lúa ngậm sữa có thể tháo nước theo kiểu khô cạn xen kẻ và đến sau thời điểm chín sáp thì kiệt nước hoàn toàn.

Quản lý nước cho lúa sạ được tóm tắt qua sơ đồ như sau: