1. Tác nhân

Do virus gây ra

Tên tiếng Anh: Watermelon mosaic virus

2. Triệu chứng

Triệu chứng ban đầu là đọt non bị xoăn lại, lá bị mất màu, lốm đốm vàng, loang lổ. Bệnh nặng sẽ làm cho đọt bị sượng, cây bị chùn lại, phát triển rất chậm, khả năng cho trái rất ít, trái thường bị sần sùi và có vị đắng. Bệnh xuất hiện càng sớm thì càng thất thu cho năng suất cây trồng.

3. Điều kiện phát sinh, phát triển

Bệnh được truyền từ cây bệnh sang cây khỏe bởi bọ trĩ và rệp. Điều kiện khô và nóng sẽ là môi trường thuận lợi cho nhóm côn trùng chích hút phát triển gây hại cho cây trồng. Sự xuất hiện và phát triển của bệnh có liên quan chặt chẽ với mật độ bọ trĩ và rệp trên đồng ruộng.

4. Biện pháp phòng trị

Bệnh do virus gây ra nên hiện chưa có thuốc đặc trị.

Tuy nhiên, chúng ta có thể quản lý bệnh một cách hữu hiệu bằng cách quản lý vec-tơ truyền bệnh. Để quản lý được bệnh, chúng ta phải áp dụng biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp (IPM):

– Vệ sinh tàn dư cây trồng vụ trước để hạn chế nơi trú ẩn của bọ trĩ và rệp.

– Nên gieo trồng sớm.

– Sử dụng các giống kháng.

– Nhổ và tiêu huỷ các cây bị bệnh, không vứt cây bệnh bừa bãi.

– Tránh bón thừa phân đạm, tăng cường bổ sung các loại phân vi lượng để tăng khả năng chống chịu của cây.

– Thường xuyên thăm ruộng để kịp thời phát hiện có biện pháp xử lý nhất là từ khi cây vừa mọc cho đến 25-30 ngày sau mọc (vì đây là giai đoạn quyết định tỷ lệ cây bị bệnh và mức độ bệnh nặng hay nhẹ).

– Cần phải áp dùng kết hợp nhiều biện pháp quản lý bọ trĩ và rệp. Nếu mật độ vượt ngưỡng phòng trừ thì áp dụng biện pháp hóa học.

Hình 1: Triệu chứng bệnh khảm trên ớt

Hình 1: Triệu chứng bệnh khảm trên ớt

Hình 2: Triệu chứng bệnh khảm trên dưa

Write a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *