Danh mục: Dự báo sâu bệnh hại tuần

BẢNG TIN DỊCH HẠI TUẦN 03 THÁNG 10

Tình hình sinh vật gây hại cây trồng Các tỉnh Đông Nam Bộ và Đồng bằng Sông Cửu Long (tính từ ngày 22 đến ngày 29/10/2021). 1/ Cây lúa  Lúa Thu Đông – Mùa 2021: Diện tích đã gieo cấy 141 ha; đã thu hoạch 344.684 ha (chiếm 38 % diện tích gieo trồng). Cụ […]

BẢNG TIN DỊCH HẠI TUẦN 03 THÁNG 10

Tình hình sinh vật gây hại cây trồng Các tỉnh Đông Nam Bộ và Đồng bằng Sông Cửu Long (tính từ ngày 15 đến ngày 21/10/2021). DỰ BÁO THỜI TIẾT TUẦN TỚI Dự báo trong tuần tới: Thời kỳ ngày 22-24/10 và từ ngày 27-28/10, chiều và tối có mưa rào và rải rác có […]

BẢNG TIN DỊCH HẠI TUÂN 02 THÁNG 10/2021

Tình hình sinh vật gây hại cây trồng Các tỉnh Đông Nam Bộ và Đồng bằng Sông Cửu Long (tính từ ngày 8 đến ngày 14/10/2021). DỰ BÁO THỜI TIẾT TUẦN TỚI Dự báo trong tuần tới: Từ ngày 15-17/10, chủ yếu có mưa dông tập trung về chiều và tối. Từ ngày 18-21/10, chiều […]

BẢNG TIN DỊCH HẠI TUẦN 02 THÁNG 10/2021

BẢNG TIN DỊCH HẠI TUẦN 02 THÁNG 10 Tình hình sinh vật gây hại cây trồng Các tỉnh Đông Nam Bộ và Đồng bằng Sông Cửu Long (tính từ ngày 8 đến ngày 14/10/2021). DỰ BÁO THỜI TIẾT TUẦN TỚI Dự báo trong tuần tới: Từ ngày 15-17/10, chủ yếu có mưa dông tập trung […]

BẢNG TIN DỊCH HẠI TUẦN 01 THÁNG 10

Tình hình sinh vật gây hại cây trồng Các tỉnh Đông Nam Bộ và Đồng bằng Sông Cửu Long (tính từ ngày 1 đến ngày 10/10/2021).   DỰ BÁO THỜI TIẾT TUẦN TỚI Dự báo trong tuần tới: Từ ngày 08-09/10, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến […]

BẢNG TIN DỊCH HẠI THÁNG 9 TUẦN 04

Tình hình sinh vật gây hại cây trồng Các tỉnh Đông Nam Bộ và Đồng bằng Sông Cửu Long (từ ngày 17 đến ngày 23/9/2021). DỰ BÁO THỜI TIẾT TUẦN TỚI Dự báo từ 26/9-30/9, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục […]

BẢNG TIN DỊCH HẠI TUẦN 03 THÁNG 9/2021

Tình hình sinh vật gây hại cây trồng Các tỉnh Đông Nam Bộ và Đồng bằng Sông Cửu Long (tính từ ngày 10 đến ngày 16/9/2021).   DỰ BÁO THỜI TIẾT TUẦN TỚI Dự báo trong tuần tới: Khu vực có mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối có mưa rào và dông […]

BẢNG TIN DỊCH HẠI TUẦN 02 THÁNG 9/2021

Tình hình sinh vật gây hại cây trồng Các tỉnh Đông Nam Bộ và Đồng bằng Sông Cửu Long (tính từ ngày 4/9 đến ngày 9/9/2021). I. DỰ BÁO THỜI TIẾT TUẦN TỚI Dự báo trong tuần tới: Có mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, […]

BẢNG TIN DỊCH HẠI TUẦN 01 THÁNG 9/2021

Tình hình sinh vật gây hại cây trồng Các tỉnh Đông Nam Bộ và Đồng bằng Sông Cửu Long (tính từ ngày 29/8 đến ngày 3/9/2021).   I. DỰ BÁO THỜI TIẾT TUẦN TỚI – Dự báo trong tuần tới: Từ ngày 02-06/9, có mưa rào và dông vài nơi; chiều và tối có mưa […]

BẢNG TIN DỊCH HẠI TUẦN 4 THÁNG 8/2021

Tình hình sinh vật gây hại cây trồng Các tỉnh Đông Nam Bộ và Đồng bằng Sông Cửu Long (tính từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 8 năm 2021). I. DỰ BÁO THỜI TIẾT TUẦN TỚI Thời tiết trong khu vực duy trì có mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối có […]