Thân mập - lóng khỏe
Lá xanh bóng, năng suất cao, bảo quản lâu
Bén rễ nhanh, bám đất sâu
Liên hệ tư vấn