👨‍💼Mời bà con cùng tham khảo ghi nhận về hiện trạng Sâu cuốn lá trong thời điểm dịch sâu đang bùng phát mạnh ở nhiều tỉnh thành để có biện pháp xử lý kịp thời. Thăm ruộng thường xuyên & xử lý đúng thời điểm là biện pháp hiệu quả để hạn chế được sâu tuổi lớn, phải xử lý nhiều lần gây tốn kém & ảnh hưởng bộ lá đòng gây thất thu năng suất.

👨‍💼Sâu cuốn lá là một trong những dịch hại xuất hiện thường xuyên ở mỗi vụ sản xuất, chúng gây hại bằng cách nhả tơ cuốn dọc lá thành bao thẳng đứng và nằm trong đó ăn biểu bì mặt trên và diệp lục của lá dọc theo gân lá, để lại lớp màng trắng làm giảm diện tích quang hợp và ảnh hưởng đến năng suất.

👨‍💼Trong giai đoạn đẻ nhánh, sâu cuốn lá xuất hiện nhiều nhưng không ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây lúa nhiều vì lúa nhanh chóng ra lá mới, chồi mới. Nhưng sâu cuốn lá xuất hiện vào giai đoạn đòng-trổ là đáng lo ngại nhất vì chúng sẽ gây hư hại bộ lá đòng, giảm quang hợp, hạt lép lửng, làm giảm đáng kể năng suất.

👨‍🌾Chú Hiền: “Trong mấy năm gần đây, sâu cuốn lá xuất hiện gây hại nhiều làm lá bị trắng, gây ảnh hưởng đến năng suất, sâu khó trị do tính kháng thuốc, phun vài lần mà vẫn không thấy chết”

👨‍🌾Anh cậy: “Vụ này sâu nhiều hơn mỗi năm, xịt 2-3 lần chưa thấy hết, lúa 40 ngày trở lên giữ đừng cho nó ăn nửa, ăn nửa là hư lá đòng, gây thiệt hại năng suất đáng kể”

👨‍🌾Anh Phiên: “Ruộng lúa tôi mới phun sâu được 3 ngày, nhưng sâu vẫn còn, phun lại tốn chi phí”

👨‍💼Sâu cuốn lá hầu như đều xuất hiện ở tất cả vụ trong năm, khi sâu gây hại nặng sẽ ảnh hưởng đến năng suất và làm tăng chi phí sản xuất do bà con nông dân phun thuốc chưa đúng cách như phun ngừa sâu chưa xuất hiện, phun khi để sâu quá lớn, sử dụng thuốc giảm liều, sử dụng thuốc thiếu nước sẽ làm sâu dễ lờn thuốc và khó trị. Do đó, bà con nông dân cần tuân thủ nguyên tắc 4 đúng để không ảnh hưởng đến môi trường sinh thái và quản lý sâu cuốn lá được hiệu quả.

👉Để quản lý tốt sâu cuốn lá gây hại bà con nông dân cần phải sạ thưa, bón phân cân đối, hợp lý, tránh bón thừa đạm, hạn chế sử dụng thuốc trừ sâu phun khi mật độ sâu ít hoặc chưa xuất hiện, nhất là vào giai đoạn đẻ nhánh.

👉Khi thấy xuất hiện bướm rộ, sau 5-7 ngày sau bà nông dân phun thuốc sẽ đạt hiệu quả cao. Cần phun thuốc có cơ chế đa tác động nội hấp, lưu dẫn mạnh, hiệu lực kéo dài. Bà con có thể tham khảo sử dụng sử dụng luân phiên các hoạt chất sau: Chlorfenapyr, Fipronil, Chlorfluazuron…

Kỹ sư Duy Cường


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Write a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *