Theo thông tin cung cấp từ Cục Bảo vệ thực vật (BVTV) – Bộ NN&PTNT, tại các tỉnh Bắc bộ, bệnh đạo ôn lá hại tăng trên các giống nhiễm, đặc biệt những ruộng xanh tốt bón thừa đạm.

Cụ thể như sau:

1. Trên lúa
– Các tỉnh Bắc Bộ: Sâu cuốn lá nhỏ trưởng thành lứa 1 tiếp tục vũ hóa rộ và đẻ trứng. Sâu non hại diện hẹp trên trà sớm – chính vụ. Sâu đục thân 2 chấm, rầy nâu – rầy lưng trắng, ốc bươu vàng, tuyến trùng rễ, bệnh vàng lá sinh lý… tiếp tục hại. Châu chấu tre lưng vàng bắt đầu xuất hiện.
– Các tỉnh Bắc Trung Bộ: Bệnh đạo ôn gây hại tăng nhanh trên diện tích lúa giai đoạn đẻ nhánh – đứng cái từ Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình. Chuột gây hại tăng trên lúa trà sớm đứng cái – làm đòng, lúa trà muộn đẻ nhánh. Ốc bươu vàng hại nặng trên những ruộng gần ao hồ, sông suối, khu đồng trũng.
– Các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên: Rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông… gây hại lúa Đông Xuân giai đoạn đòng trỗ – chín. Chuột hại mạnh lúa Đông Xuân muộn giai đoạn đẻ nhánh – làm đòng.
– Các tỉnh Đông Nam bộ và ĐBSCL: Rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh đạo ôn cổ lá, đạo ôn cổ bông… tiếp tục gây hại lúa Đông Xuân giai đoạn đòng trỗ – chín. Sâu cuốn lá nhỏ hại lá đòng, sâu đục thân, bệnh lem lép thối hạt gây hại lúa giai đoạn đứng cái – đòng trỗ. Chuột hại mạnh lúa Đông Xuân muộn giai đoạn đẻ nhánh – làm đòng.  
2. Trên cây trồng khác
– Cây ngô và rau, màu: Bệnh huyết dụ, bệnh lùn sọc đen, sâu đục thân gây hại tăng trên cây ngô; bọ nhảy, sâu xanh, sâu khoang, bọ trĩ… gây hại nhẹ đến trung bình trên rau màu.
– Cây ăn quả có múi (cam, quýt, bưởi): Ruồi đục quả, nhện đỏ, rệp sáp… tiếp tục hại.
– Cây nhãn, vải: Bệnh chổi rồng nhãn tiếp tục gây hại tại các tỉnh phía Nam.
– Cây chè: Bọ xít muỗi, bọ cánh tơ, rầy xanh, bệnh thối búp… tiếp tục gây hại.
– Cây mía: Bệnh trắng lá, bệnh chồi cỏ, sâu non bọ hung… hại cục bộ tại vùng ổ dịch.
– Cây sắn: Bệnh khảm lá tiếp tục gây hại.
– Cây cà phê: Rệp sáp, rệp vảy, bệnh khô cành, khô quả, mọt đục quả… tiếp tục gây hại.
– Cây hồ tiêu: Tuyến trùng hại rễ, bệnh chết nhanh, bệnh chết chậm… tiếp tục gây hại.
– Cây điều: Bọ xít muỗi, sâu đục thân/cành, bệnh thán thư, bệnh khô cành… gia tăng hại.
– Cây sầu riêng: Bệnh nứt thân xì mủ, bệnh thán thư… gây hại nhẹ.
– Cây thanh long: Bệnh đốm nâu, thán thư, thối rễ tóp cành phát sinh gây hại.
– Cây dừa: Bọ cánh cứng, bệnh thối nõn… tiếp tục gây hại.
– Cây lâm nghiệp: Châu chấu tre lưng vàng sẽ xuất hiện và gây hại.