Danh mục: Dự báo sâu bệnh hại tuần

BẢNG TIN DỊCH HẠI TUẦN 02 THÁNG 10/2021

BẢNG TIN DỊCH HẠI TUẦN 02 THÁNG 10 Tình hình sinh vật gây hại cây trồng Các tỉnh Đông Nam Bộ và Đồng bằng Sông Cửu Long (tính từ ngày 8 đến ngày 14/10/2021). DỰ BÁO THỜI TIẾT TUẦN TỚI Dự báo trong tuần tới: Từ ngày 15-17/10, chủ yếu có mưa dông tập trung […]

BẢNG TIN DỊCH HẠI TUẦN 01 THÁNG 10

Tình hình sinh vật gây hại cây trồng Các tỉnh Đông Nam Bộ và Đồng bằng Sông Cửu Long (tính từ ngày 1 đến ngày 10/10/2021).   DỰ BÁO THỜI TIẾT TUẦN TỚI Dự báo trong tuần tới: Từ ngày 08-09/10, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến […]

BẢNG TIN DỊCH HẠI THÁNG 9 TUẦN 04

Tình hình sinh vật gây hại cây trồng Các tỉnh Đông Nam Bộ và Đồng bằng Sông Cửu Long (từ ngày 17 đến ngày 23/9/2021). DỰ BÁO THỜI TIẾT TUẦN TỚI Dự báo từ 26/9-30/9, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục […]

BẢNG TIN DỊCH HẠI TUẦN 03 THÁNG 9/2021

Tình hình sinh vật gây hại cây trồng Các tỉnh Đông Nam Bộ và Đồng bằng Sông Cửu Long (tính từ ngày 10 đến ngày 16/9/2021).   DỰ BÁO THỜI TIẾT TUẦN TỚI Dự báo trong tuần tới: Khu vực có mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối có mưa rào và dông […]

BẢNG TIN DỊCH HẠI TUẦN 02 THÁNG 9/2021

Tình hình sinh vật gây hại cây trồng Các tỉnh Đông Nam Bộ và Đồng bằng Sông Cửu Long (tính từ ngày 4/9 đến ngày 9/9/2021). I. DỰ BÁO THỜI TIẾT TUẦN TỚI Dự báo trong tuần tới: Có mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, […]

BẢNG TIN DỊCH HẠI TUẦN 01 THÁNG 9/2021

Tình hình sinh vật gây hại cây trồng Các tỉnh Đông Nam Bộ và Đồng bằng Sông Cửu Long (tính từ ngày 29/8 đến ngày 3/9/2021).   I. DỰ BÁO THỜI TIẾT TUẦN TỚI – Dự báo trong tuần tới: Từ ngày 02-06/9, có mưa rào và dông vài nơi; chiều và tối có mưa […]

BẢNG TIN DỊCH HẠI TUẦN 4 THÁNG 8/2021

Tình hình sinh vật gây hại cây trồng Các tỉnh Đông Nam Bộ và Đồng bằng Sông Cửu Long (tính từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 8 năm 2021). I. DỰ BÁO THỜI TIẾT TUẦN TỚI Thời tiết trong khu vực duy trì có mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối có […]

BẢNG TIN DỊCH HẠI THÁNG 8 TUẦN 03

Tình hinh sinh vật gây hại cây trồng Các tỉnh Đông Nam Bộ và Đồng bằng Sông Cửu Long (tính từ ngày 13 đến ngày 19 tháng 8 năm 2021). DỰ BÁO THỜI TIẾT TUẦN TỚI Từ 20-24/8/2021, có mưa rào vả dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải […]