Danh mục: Dự báo sâu bệnh hại tuần

BẢNG TIN DỊCH HẠI TUẦN 04 THÁNG 12

Tình hình sinh vật gây hại cây trồng Các tỉnh Đông Nam Bộ và Đồng bằng Sông Cửu Long (tính từ ngày 17 đến ngày 23/12/2021). DỰ BÁO THỜI TIẾT TUẦN TỚI Dự báo trong tuần tới: Thời tiết khu vực phổ biến có mưa rào và dông cục bộ vào chiều tối và đêm, […]

BẢNG TIN DỊCH HẠI TUẦN 03 THÁNG 11

Tình hình sinh vật gây hại cây trồng Các tỉnh Đông Nam Bộ và Đồng bằng Sông Cửu Long (tính từ ngày 10 đến ngày 16/12/2021). DỰ BÁO THỜI TIẾT TUẦN TỚI – Dự báo trong tuần tới: Dự báo trong tuần tới: Phổ biến có mưa rào và dông cục bộ vào chiều tối […]

BẢNG TIN DỊCH HẠI TUẦN 02 THÁNG 12

Tình hình sinh vật gây hại cây trồng Các tỉnh Đông Nam Bộ và Đồng bằng Sông Cửu Long (tính từ ngày 4 đến ngày 9/12/2021). DỰ BÁO THỜI TIẾT TUẦN TỚI – Dự báo trong tuần tới: Từ ngày đêm ngày 03 – 09/12, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. […]

BẢNG TIN DỊCH HẠI TUẦN 01 THÁNG 12

Tình hình sinh vật gây hại cây trồng Các tỉnh Đông Nam Bộ và Đồng bằng Sông Cửu Long (tính từ ngày 26 đến ngày 3/12/2021).   DỰ BÁO THỜI TIẾT TUẦN TỚI Dự báo trong tuần tới: Dự báo trong tuần tới: Từ ngày đêm ngày 03 – 09/12, đêm có mưa rào và […]

BẢNG TIN DỊCH HẠI TUẦN 03 THÁNG 11

Tình hình sinh vật gây hại cây trồng Các tỉnh Đông Nam Bộ và Đồng bằng Sông Cửu Long (tính từ ngày 12 đến ngày 18/11/2021).  DỰ BÁO THỜI TIẾT TUẦN TỚI Dự báo trong tuần tới: Từ ngày 19-22, khu vực có mưa vài nơi, ngày nắng. Từ ngày 23-26, có mưa rào và […]

BẢNG TIN DỊCH HẠI TUẦN 02 THÁNG 11

Tình hình sinh vật gây hại cây trồng Các tỉnh Đông Nam Bộ và Đồng bằng Sông Cửu Long (tính từ ngày 5 đến ngày 11/11/2021). DỰ BÁO THỜI TIẾT TUẦN TỚI – Dự báo trong tuần tới: Từ ngày 12-18, có mưa rào và dông rải rác về chiều tối và đêm, riêng miền […]

BẢNG TIN DỊCH HẠI TUẦN 01 THÁNG 11

Tình hình sinh vật gây hại cây trồng Các tỉnh Đông Nam Bộ và Đồng bằng Sông Cửu Long (tính từ ngày 29/10 đến ngày 10/11/2021). DỰ BÁO THỜI TIẾT TUẦN TỚI – Dự báo trong tuần tới: Từ ngày 05-11/11, có mưa rào và dông rải rác về chiều tối và đêm; riêng miền […]

BẢNG TIN DỊCH HẠI TUẦN 03 THÁNG 10

Tình hình sinh vật gây hại cây trồng Các tỉnh Đông Nam Bộ và Đồng bằng Sông Cửu Long (tính từ ngày 22 đến ngày 29/10/2021). 1/ Cây lúa  Lúa Thu Đông – Mùa 2021: Diện tích đã gieo cấy 141 ha; đã thu hoạch 344.684 ha (chiếm 38 % diện tích gieo trồng). Cụ […]

BẢNG TIN DỊCH HẠI TUẦN 03 THÁNG 10

Tình hình sinh vật gây hại cây trồng Các tỉnh Đông Nam Bộ và Đồng bằng Sông Cửu Long (tính từ ngày 15 đến ngày 21/10/2021). DỰ BÁO THỜI TIẾT TUẦN TỚI Dự báo trong tuần tới: Thời kỳ ngày 22-24/10 và từ ngày 27-28/10, chiều và tối có mưa rào và rải rác có […]

BẢNG TIN DỊCH HẠI TUÂN 02 THÁNG 10/2021

Tình hình sinh vật gây hại cây trồng Các tỉnh Đông Nam Bộ và Đồng bằng Sông Cửu Long (tính từ ngày 8 đến ngày 14/10/2021). DỰ BÁO THỜI TIẾT TUẦN TỚI Dự báo trong tuần tới: Từ ngày 15-17/10, chủ yếu có mưa dông tập trung về chiều và tối. Từ ngày 18-21/10, chiều […]