Danh mục: Dự báo sâu bệnh hại tuần

BẢNG TIN DỊCH HẠI TUẦN 2 THÁNG 4/2022

Tình hình sinh vật gây hại cây trồng tại các tỉnh miền Nam (Từ ngày 9 đến ngày 15 tháng 4 năm 2022) Dự báo trong tuần tới: Từ ngày 15-18/4, có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối. Từ ngày 19-21/4, đêm không mưa, ngày nắng. II. TÌNH HÌNH THỜI VỤ CÂY […]

BẢNG TIN DỊCH HẠI TUẦN 4 THÁNG 3/2022

Tình hình sinh vật gây hại cây trồng khu vực Nam Bộ (Từ ngày 14 đến ngày 25 tháng 3 năm 2022) I. TÌNH HÌNH THỜI VỤ CÂY TRỒNG 1.1 Cây lúa Lúa Đông Xuân 2021-2022: Diện tích 581.679 ha, đã thu hoạch 962.251 ha (chiếm 61 % diện tích). Cụ thể: Giai đoạn sinh […]

BẢNG TIN DỊCH HẠI TUẦN 1 THÁNG 3/2022

Tình hình sinh vật gây hại cây trồng tại các tỉnh Nam Bộ (Từ ngày 4 tháng 03 đến ngày 11 tháng 3 năm 2022) I. TÌNH HÌNH THỜI VỤ CÂY TRỒNG a) Cây lúa Lúa Thu Đông – Mùa 2021: Đã thu hoạch xong Lúa Đông Xuân 2021-2022: Đã xuống giống 579.272 ha, đã […]

BẢNG TIN DỊCH HẠI TUẦN 4 THÁNG 2/2022

Tình hình sinh vật gây hại cây trồng  khu vực các tỉnh phía Nam (Từ ngày 24 tháng 02 đến ngày 03 tháng 3 năm 2022) TÌNH HÌNH THỜI VỤ CÂY TRỒNG 1/ Cây lúa Lúa Thu Đông – Mùa 2021: Cơ bản đã thu hoạch xong Lúa Đông Xuân 2021-2022: Đã xuống giống 578.706 […]

BẢNG TIN DỊCH HẠI TUẦN 01 THÁNG 2/2022

Tình hình sinh vật gây hại cây trồng Các tỉnh Đông Nam Bộ và Đồng bằng Sông Cửu Long (tính từ ngày 28/1 đến ngày 03/2/2022). DỰ BÁO THỜI TIẾT TUẦN TỚI Dự báo trong tuần tới: Phổ biến có mưa rào và dông vài nơi, tập trung chính vào chiều tối và đêm, ngày […]

BẢNG TIN DỊCH HẠI TUẦN 03 THÁNG 1/2022

Tình hình sinh vật gây hại cây trồng Các tỉnh Đông Nam Bộ và Đồng bằng Sông Cửu Long (tính từ ngày 14 đến ngày 20/1/2022). DỰ BÁO THỜI TIẾT TUẦN TỚI Dự báo trong tuần tới: Từ ngày 20-27/01, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. TÌNH HÌNH […]

BẢNG TIN DỊCH HẠI TUẦN 02 THÁNG 1/2022

Tình hình sinh vật gây hại cây trồng Các tỉnh Đông Nam Bộ và Đồng bằng Sông Cửu Long (tính từ ngày 07 đến ngày 13/1/2022).  DỰ BÁO THỜI TIẾT TUẦN TỚI Dự báo trong tuần tới: Từ ngày 13-20/1/2022 Phổ biến có mưa rào và dông vài nơi, tập trung chính vào chiều tố […]

BẢNG TIN DỊCH HẠI TUẦN 01 THÁNG 1/2022

Tình hình sinh vật gây hại cây trồng Các tỉnh Đông Nam Bộ và Đồng bằng Sông Cửu Long (tính từ ngày 01 đến ngày 6/1/2022). DỰ BÁO THỜI TIẾT TUẦN TỚI Dự báo trong tuần tới: Từ đêm 06-13/01, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.  TÌNH HÌNH […]

BẢNG TIN DỊCH HẠI TUẦN 05 THÁNG 12

Tình hình sinh vật gây hại cây trồng Các tỉnh Đông Nam Bộ và Đồng bằng Sông Cửu Long (tính từ ngày 24 đến ngày 31/12/2021). DỰ BÁO THỜI TIẾT TUẦN TỚI  Dự báo trong tuần tới: Thời tiết khu vực phổ biến có mưa rào và dông cục bộ vào chiều tối và đêm, […]

BẢNG TIN DỊCH HẠI TUẦN 04 THÁNG 12

Tình hình sinh vật gây hại cây trồng Các tỉnh Đông Nam Bộ và Đồng bằng Sông Cửu Long (tính từ ngày 17 đến ngày 23/12/2021). DỰ BÁO THỜI TIẾT TUẦN TỚI Dự báo trong tuần tới: Thời tiết khu vực phổ biến có mưa rào và dông cục bộ vào chiều tối và đêm, […]